Herroepingsformulier

Door het invullen en aan ons toezenden van dit herroepingsformulier kun je een beroep doen op het zogenaamde herroepingsrecht, dat is het recht om een met ons gesloten overeenkomst te annuleren. Alleen aan consumenten (dat zijn natuurlijke personen die niet handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf) komt het herroepingsrecht toe. Het recht geldt echter niet onder alle omstandigheden, zo geldt het bijvoorbeeld niet voor maatwerk (dat zijn zaken die zijn gemaakt naar door de klant opgegeven specificaties of gemaakt voor een specifiek persoon), en brengt voor de herroepende consument ook verplichtingen met zich mee. Zie voor één en ander onze algemene voorwaarden (klik hier). Indien een consument gebruik wil maken van het herroepingsrecht moet de consument dat doen binnen veertien dagen na de levering van de bestelde zaak of zaken.

Voor het geval dat je een beroep wilt doen op het herroepingsrecht, verzoeken wij je om daarvoor dit formulier te gebruiken. De met een * gemarkeerde velden zijn verplicht in te vullen.

Adresgegevens klant:

Bankgegevens klant:

Hiermee laat ik weten dat ik de hieronder aangeduide bestelling/koopovereenkomst wil herroepen:

De reden voor het beroep op het herroepingsrecht:

Je bent niet verplicht hierop te antwoorden maar wij kennen graag de reden voor een herroeping om onze collectie en bedrijfsvoering te evalueren.

Let op: In het geval dat deze herroeping plaatsheeft voordat de betrokken zaak of zaken is/zijn afgeleverd, vragen wij om de levering ervan niet te aanvaarden.


Qshops Keurmerk