Privacyverklaring

Wij zijn ons ervan bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook niet alleen als onze verantwoordelijkheid om u goede adviezen en producten te leveren, maar ook om uw privacy te beschermen. Op deze pagina vindt u onze privacyverklaring, wij raden u aan om die aandachtig te lezen. De privacyverklaring kan worden aangepast indien daartoe aanleiding bestaat, maar de actuele versie vindt u altijd op deze pagina. In de privacyverklaring laten wij u weten welke gegevens wij verzamelen als u onze website gebruikt, waarom wij deze gegevens verzamelen en hoe wij hiermee onze prestaties en uw ervaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken.

Deze privacyverklaring is van 123 Kantoormeubilair B.V. (hierna ook: 'de Verantwoordelijke'), een statutair te Rotterdam gevestigde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 76067327, kantoorhoudende te Rotterdam (3024 ST) aan de Bataviakade 32 (telefoon: 085 1301 490, email: info@123kantoormeubilair.nl). U dient zich ervan bewust te zijn dat de Verantwoordelijke niet (mede) verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere (rechts-)personen, sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan de werking en inhoud van de privacyverklaring te accepteren. De verwerking van persoonsgegevens door de Verantwoordelijke valt binnen het kader van wettelijke regelingen. De verwerking hoeft niet te worden aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens en is derhalve niet aangemeld.

Gebruik van onze activiteiten en diensten, communicatie

Wanneer u zich meldt voor een van onze activiteiten of diensten vragen wij u om persoonsgegevens te verstrekken. Aan die verwerking van persoonsgegevens liggen één of meer van de volgende (rechts-)gronden ten grondslag: uw toestemming, de noodzaak voor adequate communicatie met u, de noodzaak voor adequate uitvoering van uw verzoek, de noodzaak voor adequate uitvoering van de met u gesloten overeenkomst. Indien u geen persoonsgegevens wenst te verstrekken, zal er geen contact met/verzoek aan/overeenkomst met de Verantwoordelijke kunnen ontstaan of (voort-)bestaan. Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat wij die berichten bewaren. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken, uw verzoeken te beantwoorden en overeenkomsten uit te voeren (zie de voornoemde (rechts-)gronden).

De aan ons verstrekte gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers of op die van een derde partij (de Verantwoordelijke heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking). Wij zullen de aan ons verstrekte persoonsgegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Doorgifte aan bewerkers en derden

Persoonsgegevens kunnen worden verwerkt door partijen die door Verantwoordelijke worden ingeschakeld voor de directe of indirecte uitvoering van enig contact/verzoek/overeenkomst. De wet noemt zulke partijen 'bewerkers'. Bewerkers handelen onder de verantwoordelijkheid van de Verantwoordelijke. Ook zullen persoonsgegevens worden gedeeld met derden indien en voor zover de Verantwoordelijke op enig moment op grond van een wettelijke verplichting gehouden is om persoonsgegevens door te geven aan bepaalde instanties. De Verantwoordelijke deelt persoonsgegevens echter niet met derden uit commerciële motieven.

Cookies

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina's van deze website (en/of Flash-applicaties) wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

Op onze website zijn buttons opgenomen om webpagina's te kunnen promoten ('liken') of delen ('tweeten') op sociale netwerken als Facebook en Twitter. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook respectievelijk Twitter zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Leest u de privacyverklaring van Facebook respectievelijk van Twitter (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij via deze cookies verwerken. De verzamelde informatie wordt zo veel als mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door Twitter, Facebook, Google + en LinkedIn opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. LinkedIn, Twitter, Facebook en Google + stellen zich te houden aan de Safe Harbor principes en zijn aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Recht op inzage en correctie of verwijdering van jouw gegevens

U heeft het recht te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van uw gegevens. Zie hiervoor onze contactpagina. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om uw toereikend te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze terug vinden in de instellingen van uw browser.

Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Vragen en feedback

Als u vragen heeft over ons privacybeleid of daarover feedback aan ons wilt verstrekken, kunt u gerust contact met ons opnemen.


Qshops Keurmerk